Thomas Edetun

     News

     Works

     CV

     Contact


Mitt måleri rör sig från det abstrakta till det föreställande. Inspirerat av konsthistoria och nutid. Personliga refrenser, infall och hugskott blandas med medveten tanke och planering.