Thomas Edetun

     News

     Works

     CV

     Contact


Konstnärlig offentlig gestaltning 2021, 200X120 Parkeringshus Detektiven Linköping. Tack till Okidoki Kommunikation AB, Linköpings Kommun och Sankt kors Fastigheter.
Årets Sven Lyra pris 2020, Linköpings Kommun har tilldelats Björn Rallare. Konstverket har gjorts av Thomas Edetun