Thomas Edetun

     News

     Works

     CV

     Contact


Konsten att välja Passagen Linköpings Konsthall 21/11 2019 – 9/1 2020

Utställningen "Konsten att välja" innehåller detta år verk av bland andra Ola Åstrand, Sophi Vejrich, Thomas Edetun, Ebba Hammarskiöld, Christofer Dahlby och Kristina Thun! Utställningen är öppen för allmänheten f o m torsdag 21/11 klockan 12.00