Thomas Edetun

     News

     Works

     Older works

     CV

     Contact


ADa Göta International

Galleri Kameleont, Norrköping

24 sept - 7 okt 2022

Vernissage Lördagen den 24 Sept kl 13:00, Konsthallschef Lars-Ove Öatensson inviger.

Vi presenterar den sensationella ADa-gruppen, ett lån från Herrmann Museum i Essen. Ada-gruppen som tros ha varit verksam under tidigt 1920-tal, upptäcktes i ett skyddsrum strax efter Andra världskriget.

De två teknikerna Thomas Edetun och Stefan Teleman förmedlar utställningen. Utställningen är den del av Kulturnatten i Norrköping. 

Öppettider: Lörd 24 Sept 12:00-21:00, Sön 25 Sept, Ons-fre 28-30, Lör-Sön 1-2 okt, Ons-fre 5-7 Oktober kl 12:00-15:00
Back to abstract painting.